Verbouwing kantoor BAS Trucks

Project informatie

Klant BAS Trucks
Dienst Ontwerp, tekenwerk, aanbesteding en bouwmanagement

Project omschrijving

Aanvang: Maart 2017

Oplevering: Prognose medio 2018

Project updates:

April 2018 – Afgelopen week zijn de steigers weggehaald. Erg mooi beeld zo van bovenaf en wat een vooruitgang is er weer geboekt!

7 maart 2018 – Vandaag viert Bas Trucks het hoogste punt van de uitbreiding van hun hoofdkantoor. Projectleider Michiel is samen met Dennis hierbij aanwezig geweest. De vorderingen worden op de laatste foto’s goed zichtbaar. Waar bijvoorbeeld kort geleden de aanleg van de vloerverwarming nog in volle gang was en de buizen op de grond nog zichtbaar waren ligt nu een strakke vloer.

Februari 2018 – Inmiddels is de bouw bijna wind en water dicht en kan er met de afbouwfase gestart worden. Op de laatste foto’s zijn de vorderingen goed zichtbaar.

November en december 2017 – Het einde van november 2017 is inzicht, tijd voor weer een update van de verbouwing bij BAS Trucks. Inmiddels is men bijna uit de onderbouwfase, wat wil zeggen dat alles in de grond bijna gereed is. De laatste foto update laat zien dat ook aan de binnenkant van het kantoor hard gewerkt wordt.

Tweede helft 2017 – Om de uitbreiding mogelijk te maken is de fundering van het bestaande kantoorgebouw versterkt waarna er een CSM-wand (Cutter Soil Mix) in de bodem is gemaakt. Na uitharding van deze CSM-wand heeft men de kelder kunnen ontgraven zonder negatieve invloed op de bestaande fundering. Er is voor een CSM-wand gekozen omdat deze trillingsarm is en dicht tegen het bestaande kantoor aangebracht kon worden. In de navolgende fases worden de kelder en de bovenbouw gerealiseerd.

Inmiddels is ook gestart met de voorbereidingswerkzaamheden voor de nieuwbouw van het incheckkantoor. De artist impressie hiervan volgt snel!

Begin 2017 – In de eerste helft van 2017 is gestart met een nieuw project voor BAS Trucks. Het betreft de verbouwing van het kantoor waarvoor wij het complete bouwmanagement verzorgen. De werkzaamheden zijn inmiddels in volle gang. De laatste foto update geeft een specifiek beeld van een van de werkzaamheden die verricht worden op het terrein van BAS Trucks.

2016 – Voor onze opdrachtgever BAS Trucks is in 2016 het verkoopterrein voor vrachtwagens gerealiseerd. Dit betrof een braak liggend terrein dat verhard is en voorzien van omheining.