Aanbesteding en contractvorming:
De juiste samenwerkingspartners en een passend contract.

De volgende fase is aangebroken

De bouwtekeningen zijn klaar en de bouwvergunning is afgegeven. Daarmee is de volgende fase aangebroken, die van aanbesteding en contractvorming. Het selecteren van de juiste partners en het vormgeven van de juiste contractvorm staan centraal. Voor Vogels Bouwmanagement staat ook in deze fase ontzorging van de opdrachtgever voorop. Uiteraard betrekken wij u bij ieder onderdeel en heeft u de beslissingsbevoegdheid bij zowel de aanbesteding als de contractvorming.

Aanbesteding
In de aanbestedingsfase maken we samen met u een selectie van drie of vier bouwbedrijven, waarbij de juiste prijs-kwaliteitverhouding van belang is. Door onze jarenlange ervaring en expertise weten wij welke samenwerkingspartners geschikt zijn voor uw bouwproject en zullen deze daarom aandragen. De geselecteerde bouwbedrijven ontvangen bestektekeningen, werktekeningen, technische omschrijvingen en aanvullende rapportages. Zij hebben vervolgens twee weken de tijd om nadere toelichting te vragen op bepaalde stukken. In een Nota van Inlichtingen geven wij de aanvullende informatie die voortkomt uit de gestelde vragen en deze gaat naar alle aangeschreven bouwbedrijven.

Nu is het aan de bouwbedrijven om een goede offerte en open begroting aan te leveren. Onze bouwmanagers controleren en beoordelen deze op kwaliteitseisen en gelijkwaardigheid. De offertes en begrotingen nemen we met u door en samen selecteren we het bouwbedrijf waarmee we in onderhandeling gaan om tot een duidelijk vastgestelde prijs-kwaliteitafspraak te komen.

Contractvorming
De samenwerking met het bouwbedrijf of aannemer is vastgelegd tijdens de aanbesteding en nu volgt de contractvorming. Vogels Bouwmanagement levert de juiste input voor het opstellen van een conceptcontract. Er zijn vele contractvormen mogelijk. Wij zoeken naar de best passende vorm voor uw bouwproject. In het contract staat onder andere:

  • wat er gemaakt moet worden
  • uitgangsdocumenten
  • het afgesproken bedrag
  • de termijnen
  • betalingstermijnen
  • garanties
  • startmoment
  • uitvoeringsperiode / opleveringsdatum
  • boeteclausules

Ook wensen en afwijkingen worden hierin genoemd. Wanneer het conceptcontract door u en door het bouwbedrijf wordt goedgekeurd, maken wij het definitieve contract op. Laatste stap is het tekenen hiervan door alle partijen.

 

 

 

 

 

Uurtje sparren met Dennis?

Bel direct naar 013 870 00 76 of mail naar dennis@vogels.nu