Vogels Bouwmanagement

Tips, nieuws en updates

Bereikbaarheid van Vogels Bouwmanagement

De actuele ontwikkelingen rondom het Corona virus vragen van iedereen, zowel privé als professioneel, de nodige flexibiliteit en aanpassingen in hun dagelijks doen en laten.

Ook bij Vogels Bouwmanagement! Gelukkig kan ons bureau met de nodige aanpassingen prima door blijven werken. Met dien verstande dat ook wij gehoor geven aan het advies van onze Minister-President en het RIVM om (zo veel mogelijk) vanuit huis te werken.

Vanaf 16 maart tot in ieder geval 6 april zijn wij niet of in zeer beperkte mate fysiek op kantoor aanwezig. Hetzelfde geldt voor afspraken met en bij klanten. Dit proberen we zo goed mogelijk op te vangen met sessies via Teams, e-mail, Whatsapp en natuurlijk de ‘ouderwetse’ (mobiele) telefoon. Lopende projecten blijven in principe gewoon ‘doordraaien’ en mochten er door nieuwe ontwikkelingen zaken veranderen, bijvoorbeeld in de planning, dan zullen we dit, net als altijd, tijdig laten weten.

We hopen op eenieders begrip en laten we er met elkaar het beste van maken in deze ingewikkelde tijd. Sterkte iedereen!