Disclaimer | Vogels
CON
TACT

Vogels Bouwmanagement B.V. (KvK nummer 180.67.229) verleent u hierbij toegang tot www.vogels.nu (de website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Vogels Bouwmanagement B.V. en derden zijn aangeleverd. Vogels Bouwmanagement B.V. behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Vogels Bouwmanagement B.V.

Beperkte aansprakelijkheid
De op de website aangeboden materialen zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks deze zorgvuldigheid kunnen materialen onvolledig zijn, vatbaar zijn voor meerdere uitleg en/of onjuistheden bevatten. Vogels Bouwmanagement B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van, de toegang tot of de mogelijkheid gebruik te maken van de materialen.

Hoewel Vogels Bouwmanagement B.V. uiterst selectief is ten aanzien van de websites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Vogels Bouwmanagement B.V. en haar licentiegevers. Het gebruik van het materiaal (teksten, beelden, gebouwontwerpen) op de website is toegestaan, mits van tevoren schriftelijk toestemming aan u is verleend door Vogels Bouwmanagement B.V.

Overig
De inhoud van deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.
Neem voor vragen en/of opmerkingen contact op met Vogels Bouwmanagement B.V.