Interview Susanne Eurlings

Gemeente Weert – Verbouwing theater

‘De komende 20 jaar kunnen er weer grote en kleine voorstellingen draaien in het Munttheater’

Met 50.000 inwoners is Weert een middelgrote gemeente. De ruim 400 medewerkers van de gemeente Weert hebben twee dynamische jaren achter de rug. Er is gezocht naar manieren om meer aansluiting te krijgen bij de inwoners. Waar het vroeger voornamelijk ging om burgerparticipatie is het nu van groot belang om de burgers te faciliteren bij het bereiken van ontwikkelingen. De gemeente moet hierin veranderen en moet inspelen op wat hiervoor nodig is. De synergie tussen gemeente en burgers vergroot en daardoor worden resultaten bereikt. Dit veranderproces zet zich de komende twee jaar verder voort.

 

Vanuit de behoefte die uit de gemeente naar voren kwam, is in 2016 het Munttheater verbouwd, zodat hier zowel kleine als grote voorstellingen kunnen plaatsvinden. Dit draagt bij aan de culturele aantrekkelijkheid van Weert voor haar eigen inwoners en voor de omgeving. De apparatuur, het decor en het gebouw zelf waren zo verouderd dat lang niet alle voorstellingen meer in het Munttheater gehouden konden worden. Susanne Eurlings, projectleider bij de gemeente Weert, vervult de grootste rol op het vlak van gebiedsontwikkeling. Door de affiniteit die zij met vastgoed en gebouwen heeft, paste de verbouwing van het Munttheater zeker in haar straatje. Samen met de stichting Munttheater startte zij begin 2016 dit project.

 

Drie projecten, één theater

Een theater verbouwen is een specialistisch project waarbij de kennis van de stichting Munttheater en partijen gespecialiseerd in dit vakgebied werden ingezet. “De verbouwing bestond eigenlijk uit drie op zichzelf staande projecten”, vertelt Susanne Eurlings. “Het eerste project was het vervangen van de brandmeldinstallatie, het tweede het uitvoeren van constructieve maatregelen om de brandveiligheid te waarborgen en het laatste het installeren en realiseren van de toneelinstallatie. Er waren dan ook verschillende partijen betrokken bij het ontwerp, bestek en de uitvoering.”

 

Korte uitvoeringsperiode

Om zo min mogelijk overlast te creëren en een zo kort mogelijke sluiting van het theater te hebben, was de uitvoeringsperiode van de drie projecten ingekort en alle drie tegelijkertijd gepland tijdens de zomerstop van het theater. Dit betekende dat de aannemers tegelijkertijd letterlijk met z’n drieën op dezelfde steiger stonden en bij dezelfde wand bezig waren. “Om dit zo goed mogelijk te laten verlopen hebben we Vogels Bouwmanagement ingeschakeld. Zij waren de schakel, de ogen en oren van de opdrachtgever, tussen de drie partijen en zij hebben de directievoering op zich genomen. De uitvoeringsperiode van ieder onderdeel was maar drie maanden waar normaal bijna anderhalf jaar voor staat. Vogels Bouwmanagement heeft de bestekken die er lagen eigen gemaakt. Tijdens de voorbereiding en planning voorafgaand aan de uitvoering waren zij al nauw betrokken, zodat zij van de hoed en de rand wisten.”

 

De spanning stijgt

De bouwvoorbereiding liep van maart tot juli 2016 en daarna werd gestart met de uitvoering. Op 30 september, nog drie dagen voor de einddatum, werd het Munttheater opgeleverd. “Vlak voor de bouwvak was het nog even spannend. Er bleken onderdelen van de bestaande staalconstructie niet aanwezig te zijn. Deze mochten niet ontbreken. Binnen twee dagen heeft Vogels Bouwmanagement ervoor gezorgd dat de drie partijen meedachten over een oplossing en deze was er voor de bouwvak. Het mooie was dat directievoerder Bart mij belde om het probleem te melden, maar dat hij al bezig was met de oplossing. ‘Had me maar niet gebeld’, dacht ik toen. Gelukkig vielen de kosten hiervoor ook erg mee en kon er na de bouwvak verder gewerkt worden.”

 

 

 

Direct, duidelijk en daadkrachtig

“Voor mij was het de eerste keer dat ik samenwerkte met Vogels Bouwmanagement. Mijn collega raadde ze aan, omdat zij de begeleiding deden bij de terminal in Weert. Deze goede referentie moesten ze natuurlijk wel eerst waarmaken bij mij. Het was niet voor iedereen altijd duidelijk dat drie verschillende aannemers tegelijkertijd en binnen de korte tijdspanne zouden werken aan het project. Vogels Bouwmanagement begreep mijn vraag direct. In hun aanbieding waren alle punten die nodig waren voor een goede coördinatie en begeleiding meegenomen. Daarnaast gaven ze aan dat de gewenste uitvoering mogelijk was en dat zij de gevraagde rol konden uitvoeren. Dan neem je alle twijfel weg. Tijdens de uitvoering was de directievoering accuraat en voor vragen van mij, Stichting Munttheater of uitvoerende partijen waren ze altijd bereikbaar. Vogels Bouwmanagement windt er geen doekjes om en dat is prettig. Op een zakelijk manier behartigen zij de belangen van de opdrachtgever en zorgen ze voor een strikte verdeling in taken van alle betrokkenen.”

 

Personal touch

De bouw zit weer in de lift. Gelet op de marktontwikkeling heeft Susanne het volste vertrouwen dat Vogels Bouwmanagement goed in de werkvoorraad zit en blijft. “Als ze op dezelfde manier blijven handelen als ze nu doen, gaan ze een mooie toekomst tegemoet. Zij hebben veel diversiteit in huis en daardoor een brede deskundigheid. Wat wel belangrijk blijft, is het persoonlijke contact. Vogels Bouwmanagement is mensgericht en dit moeten ze vooral zo volhouden.”

 

Tip van Susanne

“Partijen die een soortgelijk project gaan realiseren, dan met name gekeken naar de hijs- en hefinstallatie, kan ik meegeven dat ze vooral moeten vertrouwen op de deskundigheid van de eindgebruiker. Het is niet erg als de directievoerder geen affiniteit heeft met de inhoud, in ons geval theaters, zolang ze het proces maar goed in de gaten houden. Een valkuil bij een partij die wel gespecialiseerd is op de inhoud, is dat daar dan te lang bij wordt stilgestaan.”

 

 

 

 

 

Uurtje sparren met Dennis?

Bel direct naar 013 870 00 76 of mail naar dennis@vogels.nu