MJOP en NEN2580:
Vogels Bouwmanagement blijft graag betrokken bij en zorgdragen

Betrokken blijven en zorgdragen

De sleutel is overgedragen en u werkt in uw nieuwe pand. Vogels Bouwmanagement blijft graag betrokken bij en zorgdragen voor uw nieuwbouw of verbouwing. Deze zorg vertalen wij naar een MJOP en NEN2580 meting.

MJOP
Het bedrijfspand, kantoor, school of sportcentrum is gebouwd of verbouwd, maar hierbij houdt de zorg van Vogels Bouwmanagement nog niet op. Na een aantal jaren heeft het gebouw onderhoud nodig. Om niet plotseling voor verrassingen te komen staan stellen wij een MJOP op, een meerjarenonderhoudsplan. In dit plan staat wanneer welk onderhoud dient plaats te vinden. Het MJOP bestaat uit:

  • De bouwdelen die onderhoud nodig hebben
  • Een tijdschema waarin de bouwdelen inspectie of onderhoud nodig hebben of vervangen dienen te worden
  • De kosten die per bouwdeel gemaakt gaan worden

Wij stellen het MJOP op voor een duur van 10 jaar, maar ook een planning voor 25 of 40 jaar is mogelijk.

Bij een bestaande bouw voeren wij eerst een inspectie uit op de huidige staat. Het direct noodzakelijk onderhoud wordt bepaald door middel van een nulmeting. Vervolgens stellen wij het regulier onderhoud voor de komende jaren vast. Op deze manier blijft het pand in een goede staat van onderhoud. Wij kunnen het onderhoud tevens voor u coördineren.

Om het MJOP zo actueel mogelijk te houden is het van belang het periodiek te actualiseren. Dit gebeurt eens per 2 á 3 jaar.

NEN2580 metingen
Bent u van plan om uw bedrijfspand of delen hiervan te verhuren? Voor een correct en duidelijk huurcontract is het goed om de oppervlakten te bepalen volgens de NEN2580. De NEN is dé Nederlandse Norm (NEN) die de termen, definities en bepalingsmethoden geeft voor vloeroppervlakten en inhouden van gebouwen of delen daarvan. Hier dienen natuurlijk metingen voor uitgevoerd te worden. Vogels Bouwmanagent doet dit aan de hand van digitale tekeningen of inmetingen op locatie. Vervolgens maken we de meetstaten en meetcertificaten conform de NTA 2581. Dit is een aanvulling op de NEN2580 en hierin is vastgelegd hoe meetrapporten moeten worden opgesteld en welk onderscheid er tussen de metingen wordt gemaakt. In het meetcertificaat zijn de volgende onderdelen opgenomen:

  • Bruto vloeroppervlakte (BVO)
  • Netto vloeroppervlakte (NVO)
  • Verhuurbaar vloeroppervlakte (VVO)
  • Gebruikersoppervlakte (GO)
  • Tarra-oppervlakte (TO)

Met de oppervlakten die hieruit voortkomen maakt u transparante huurcontracten op of u gebruikt ze voor het maken van kostenverdelingen.

 

 

 

 

 

Uurtje sparren met Dennis?

Bel direct naar 013 870 00 76 of mail naar dennis@vogels.nu