Vogels Bouwmanagement

Tips, nieuws en updates
bouwkosten

Meerjarenonderhoudsplan bedrijfspand EyeTi Tilburg

Door onze opdrachtgever EyeTi zijn wij gevraagd om een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) te maken van het bedrijfspand aan de Rosa Castellanosstraat in Tilburg aan de oostzijde van industrieterrein Katsbogten. Het bedrijfspand is in Tilburg en omstreken een bekend en opvallend gebouw, ontworpen door de bekende architect Jo Coenen. De bouw is in begin jaren 90 gerealiseerd, dus nu een goed moment om het vanuit een technisch oogpunt kritisch te beoordelen.

Het opstellen van MJOP’s doen we regelmatig. Wat dit project echter bijzonder maakt is dat het gebouw gedeeltelijk in het water is gebouwd. Door regelmatige inspectie en onderhoud is bouwen in het water geen probleem en blijft een gebouw in goede staat. Bij het opstellen van een MJOP beoordelen we de bouwtechnische staat en bekijken we wat in dit geval het water en onder andere tijd en gebruik voor invloed heeft gehad op het gebouw.

Na het uitvoeren van de bouwkundige inspectie kunnen we het meerjarenonderhoudsplan opstellen. Hierdoor krijgt de opdrachtgever inzicht in de huidige status van het gebouw met de daarbij behorende onderhoudskosten voor de komende 10 jaar.