MJOP (Meerjaren onderhoudsplan)

Wat is een MJOP (Meerjaren onderhoudsplanning)

Een MJOP (Meerjaren onderhoudsplanning) is een rapportage waarin wordt aangegeven welk onderhoud er plaats moet vinden, wanneer het onderhoud moet plaatsvinden en wat de bijhorende kosten van het onderhoud zijn. Het is een lange termijnplan welke het noodzakelijk uit te voeren onderhoud aan zowel het gebouw, het terrein en de installatieonderdelen zowel elektrotechnisch als werktuigbouwkundig weergeeft.

Wat staat er in een MJOP (Meerjaren onderhoudsplanning)?

In een Meerjaren onderhoudsplanning komen verschillende onderdelen aan bod. Afhankelijk van de opdrachtgever en het soort gebouw kan er bepaald worden welke onderdelen noodzakelijk in het plan opgenomen dienen te worden. Hoofdzakelijk komen de onderstaande onderdelen in het plan voor:

  1. Onderhoud behoevende onderdelen met de bijhorende hoeveelheden per onderdeel.
  2. Conditiescore per onderdeel (de technische staat)
  3. Benodigde onderhoudsactiviteiten. Denk hierbij aan vervanging, incidenteel onderhoud, service onderhoud.
  4. Onderhoudscyclus en urgentie per onderdeel.
  5. Doorlooptijd van het totale onderhoud.

Wilt u advies of hulp betreft een MJOP?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Bouwbegeleiding

Waarvoor dient een MJOP?

Met een Meerjaren onderhoudsplanning wordt er een volledig overzicht gecreëerd van het voorkomende onderhoud met de daaraan gekoppelde kosten over een periode van meestal 10, 15, 20, 30 of zelfs 50 jaar. Hierdoor zullen de onderhoudskosten niet geheel onverwacht op je pad komen. Het plan is een goede onderlegger voor de op te stellen jaarbegroting.

Wat doet Vogels Bouwmanagement met een MJOP (Meerjaren onderhoudsplanning)?

Wij als Vogels Bouwmanagement stellen voor diverse opdrachtgevers MJOP’s op. Denk hierbij aan woningcorporaties, ondernemers en verenigingen van eigenaren. Afhankelijk van de technische staat van het gebouw kan er een keuze worden gemaakt welke methodiek er gehanteerd wordt. Wanneer een gebouw een nieuwbouw status heeft, hoeft er geen bouwkundige inspectie plaats te vinden. Wanneer een gebouw al langere tijd in gebruik is dient er alvorens een bouwkundige inspectie plaats te vinden conform de NEN 2767. Tijdens deze bouwkundige inspectie wordt er een conditiemeting gedaan betreft de technische staat van een gebouw. De uitkomsten van deze inspectie worden vervolgens gebruikt in het Meerjaren onderhoudsplan.

MJOP
Onderhoudsplan

Wat kan een MJOP (Meerjaren onderhoudsplanning) voorkomen?

Een Meerjaren onderhoudsplanning voorkomt dat er tegen onverwachte onderhoudskosten aangelopen wordt. Doordat het inzicht geeft in de kosten over een langere periode is het volledige onderhoud inzichtelijk voor de komende jaren. Doordat het als goede onderlegger voor de jaarbegroting fungeert, kan er jaarlijks een bepaald bedrag gereserveerd worden voor onderhoudskosten.

Uurtje sparren met Dennis?
Bel direct naar 013 870 00 76 of mail naar dennis@vogels.nu