MUNTTHEATER GEMEENTE WEERT

De vraag

Vanuit de behoefte die uit de gemeente naar voren kwam, is in 2016 het Munttheater verbouwd, zodat hier zowel kleine als grote voorstellingen kunnen plaatsvinden. Dit draagt bij aan de culturele aantrekkelijkheid van Weert voor haar eigen inwoners en voor de omgeving. De apparatuur, het decor en het gebouw zelf waren zo verouderd dat lang niet alle voorstellingen meer in het Munttheater gehouden konden worden. Susanne Eurlings, projectleider bij de gemeente Weert, vervult de grootste rol op het vlak van gebiedsontwikkeling. Door de affiniteit die zij met vastgoed en gebouwen heeft, paste de verbouwing van het Munttheater zeker in haar straatje. Samen met de stichting Munttheater startte zij begin 2016 dit project.

Een theater verbouwen is een specialistisch project waarbij de kennis van de stichting Munttheater en partijen gespecialiseerd in dit vakgebied werden ingezet. “De verbouwing bestond eigenlijk uit drie op zichzelf staande projecten”, vertelt Susanne Eurlings. “Het eerste project was het vervangen van de brandmeldinstallatie, het tweede het uitvoeren van constructieve maatregelen om de brandveiligheid te waarborgen en het laatste het installeren en realiseren van de toneelinstallatie. Er waren dan ook verschillende partijen betrokken bij het ontwerp, bestek en de uitvoering.”

Bekijk hier het hele Interview met Susanne Eurlings.

 

 

 

 

 

Uurtje sparren met Dennis?

Bel direct naar 013 870 00 76 of mail naar dennis@vogels.nu