NEN2580

Wat is NEN2580?

NEN2580 is de Nederlandse norm dat wordt toegepast voor het bepalen van de oppervlakte en inhoud van een gebouw.

Door gebruik te maken van de NEN2580 normering wordt er voor gezorgd dat het gebouw zeer accuraat wordt ingemeten.

In deze norm worden diverse soorten van oppervlakten en inhouden van gebouwen omschreven.

  • Bruto Vloer Oppervlakte (BVO)
  • Verhuurbaar Vloer Oppervlakte (VVO, voor Utiliteitsbouw)
  • GeBruiksOppervlakte (GBO, voor woningbouw)

Wat staat er in een NEN2580 meetrapport?

Een NEN2580 meetrapport geeft per type oppervlakte, per verdieping en indien gewenst per huurder inzicht in het vloeroppervlakte. Verder wordt d.m.v. kleuren en arcering op plattegronden aangegeven waar verschillende gebieden onder vallen.

 

Een meetrapport van Vogels Bouwmanagement bestaat uit:

  • Een overzichtelijke meetstaat
  • Een visualisatie van oppervlaktes van alle bouwlagen
  • Een toelichting op de uitgevoerde werkzaamheden
  • De definities van de gehanteerde termen en methodieken
  • Een NEN2580 Meetcertificaat Type A / B
  • Een overzicht van gehanteerde tekeningen

Wilt u advies of hulp bij een NEN2580 meeting?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wanneer is een NEN2580 meetrapport nodig?

NEN2580 is de basis van veel financieel economische waarderingen. Zo het is het bijv. handig om een  meetrapport aan te vragen voorafgaand aan potentiële een huur- of kooptransactie. Door een onafhankelijke partij het rapport op te laten stellen worden misverstanden / discussies achteraf voorkomen en bespaard dit tijd en geld.

Momenteel is de overheid druk bezig om een meetrapport verplicht te stellen, en de verwachting is dat deze verplichting vanaf 2021 in gaat. Deze verplichting geldt dan voor alle woningen die gehuurd of verkocht gaan worden.

nen2580

Verschillende type meetrapporten

Er zijn twee soorten meetrapporten, Type A en Type B.

Een Type A meetrapport houdt in dat er op locatie een inmeting wordt gedaan. Deze wordt voornamelijk uitgevoerd bij oudere gebouwen, waarbij de bestaande situatie hoogstwaarschijnlijk anders is dan de bouwtekeningen.

Een Type B meetrapport is een rapportage van een inmeting gedaan vanaf bouwtekeningen. Hierbij wordt dus gebruik gemaakt van plattegronden aangeleverd door de opdrachtgever. Een Type B wordt meestal uitgevoerd bij nieuwe gebouwen, omdat een project dan nog niet gerealiseerd is.

Uurtje sparren met Dennis?
Bel direct naar 013 870 00 76 of mail naar dennis@vogels.nu