Nieuw duurzaam kantoor voor ABC Olie

Project informatie

Klant ABC Olie
Dienst Complete ontzorging / Bouwmanagement

Project omschrijving

Eind 2015 is Vogels Bouwmanagement benaderd door ABC Olie voor de complete projectbegeleiding van initiatief tot en met oplevering van een nieuw duurzaam kantoorgebouw á 330m2 met de uitbreiding van de bestaande bedrijfshal á 220m2.

Voor Vogels Bouwmanagement zijn er in diverse facetten uitdagingen te vinden.
Samen met de architect is er een mix gezocht van nieuwbouw en bestaande bouw binnen de scope en het budget van ABC Olie.
Het perceel heeft een lange geschiedenis dat met de jaren zowel onder- als bovengronds in beweging is geweest. De uitdaging was om een juiste invulling te geven aan de functie van het terrein in relatie tot de bebouwing.

De sloop voor het bestaande kantoorpand is inmiddels gestart. De oplevering is geprognotiseerd in de zomer van 2017.

ABC Olie is een autoriteit op het gebied van Shell smeermiddelen en brandstoffen.
Zij volgen de ontwikkelingen rond nieuwe, duurzame brandstoffen en energie-efficiënte smeermiddelen op de voet. Met de opgebouwde kennis helpen zij hun klanten om hun productieproces en transport te verduurzamen.

Uitdagingen gaat ABC Olie hierin niet uit de weg!