Carwash Bergen op Zoom | Vogels
CON
TACT
Onder constructie

Carwash Bergen op Zoom

Voor het volledig vernieuwen van een carwash verzorgen wij het complete bouwmanagement
Tegelijk met het vernieuwen van de wasstraat gaat onze opdrachtgever, Vollenhoven Olie, de ondergrondse tanks vervangen.
bp bergen op zoom vollenhoven olie vogels bouwmanagement 031

Extra info

Om de bestaande situatie in kaart te brengen hebben we het complete terrein laten inscannen in 3D. De 3D scans zijn vervolgens in Revit verder uitgewerkt. Inmiddels na de nodige voorbereidingen is de vergunning binnen en is er gestart met de uitvoering. Tegelijk met het vernieuwen van de wasstraat gaat onze opdrachtgever, Vollenhoven Olie, de ondergrondse tanks vervangen.

UPDATES / UPDATES / UPDATES / UPDATES / UPDATES / UPDATES / UPDATES / UPDATES / UPDATES / UPDATES / UPDATES / UPDATES / UPDATES / UPDATES / UPDATES / UPDATES / UPDATES / UPDATES / UPDATES / UPDATES / UPDATES / UPDATES / UPDATES / UPDATES / UPDATES / UPDATES / UPDATES / UPDATES / UPDATES / UPDATES / 
2
Mei2021
De nieuwe tanks liggen in de grond en de leidingen worden opnieuw aangesloten, straatwerk wordt aangepast en het technisch gebouw wordt voorzien van nieuwe panelen. aaa
w2287 20210429 05
April2021
De sloop en grond werkzaamheden zijn van start. Bij het vervangen van de tanks komt veel graafwerk kijken. aaa
bp bergen op zoom vollenhoven olie vogels bouwmanagement 031 1
HuidigesituatieRevit
Hier is de huidige situatie uitgewerkt in Revit. onze modelleurs hebben de 3D scans gebruikt om het terrein in Revit 3D te kunnen modelleren. aaa
bp bergen op zoom vollenhoven olie vogels bouwmanagement 011
3Dscanhuidigesituatie
We hebben door middel van 3D scanning een inmeting van het terrein laten verzorgen. De 3D scan kan ook goed gebruikt worden om de huidige situatie te modelleren. Op de afbeelding zie je de 3D pointcloud van het terrein. aaa
Meer