Truckwash Rilland

Project informatie

Klant Vollenhoven Olie
Dienst Revitaliseren Truckwash

Project omschrijving

Vanuit opdrachtgever Vollenhoven Olie kregen we de vraag om een bestaande wasstraat (Truckwash Rilland) waar duidelijke gebreken zichtbaar waren bouwkundig te inspecteren. Richting ons ontstond de opdracht te onderzoeken en te beoordelen wat de oorzaak van het probleem is en om hiervoor een passende oplossing te zoeken.

Onze aanpak stap voor stap:

  • Stap 1: Het inspecteren van het probleem op locatie.
  • Stap 2: Het opstellen van een bouwkundige rapportage waarin de problemen worden omschreven met daarbij de oorzaak.
  • Stap 3: Het onderzoeken en voorstellen van mogelijke oplossingen, zowel technisch als financieel. Waarna we samen met de klant de juiste keuze maken.
  • Stap 4: Uitvoerende partijen contracteren en de uitvoeringsplanning met elkaar vaststellen.
  • Stap 5: Uitvoering van werkzaamheden met tussentijdse controles door Vogels Bouwmanagement, bekijk hiervoor de foto’s van het resultaat waarbij we onze klant geheel ontzorgd hebben.
  • Stap 6: Oplevering met klant.

De foto’s geven een overzicht van de diverse verrichte werkzaamheden. Voordat is gestart met de werkzaamheden is gezorgd voor een lege werkvloer en is de wandverlichting gedemonteerd. Wanneer dit gebeurd is kan er gestart worden met de behandeling van de roestplekken.

Er is gestart met het schuren en slijpen van de roestplekken. Vervolgens zijn de gaten geplamuurd. Om het roesten definitief te stoppen is een primer en een coating aangebracht op de bestaande panelen. Nadat dit is afgerond zijn de nieuwe kunststof voorzetwanden geplaatst en is de verlichting weer gemonteerd.