Vogels Bouwmanagement

Tips, nieuws en updates

Risico- inventarisatie & -Evaluatie (RI&E)

RI&E is een traject waarbij men kijkt naar de arbeidsomstandigheden. Welke verbeterpunten betreft veiligheid binnen een bedrijfspand zijn er?
Wanneer er veranderingen plaatsvinden binnen het bedrijf moet er ook een geactualiseerd RI&E komen. Denk hierbij aan het plaatsen van nieuwe machines en/of apparatuur.

Wat doet Vogels Bouwmanagement?

Wij geven vluchtroutes, indelingen van kantoren, indeling van werkplaatsen, de locatie van blusapparatuur en locatie van rookmelders aan op overzichtstekeningen. De belangrijkste vragen als Waar bevindt u zich in het gebouw?, Wat is de snelste vluchtroute? en Zijn alle brandblussers goed gepositioneerd? worden bekeken en in kaart gebracht.

Hebben er binnen uw bedrijfspand wijzigingen plaatsgevonden en moeten boven genoemde zaken opnieuw in kaart worden gebracht? Bel of mail ons gerust voor meer informatie.

Voor onze contactgegevens klik HIER.

Leave a Reply