Vogels Bouwmanagement

Tips, nieuws en updates

Risico’s brandschade mega-distributiecentra’s onbeheersbaar

Verzekeraars slaan alarm over de brandveiligheid van mega-distributiecentra. Het risico op gevolgschade door brand kan in mega-dc’s door steeds grotere brandcompartimentering onvoldoende worden beheerst, meent het Verbond van Verzekeraars.

De brancheorganisatie sluit niet uit dat verzekeraars strengere brandveiligheidseisen gaan stellen om het schaderisico te beheersen. Verzekeraars wijten de mogelijke extra maatregelen aan de schaalvergroting van de grote distributiecomplexen. De brandcompartimenten in de complexen, die moeten borgen dat een brand beheersbaar blijft, worden daardoor ook groter. Verzekeraars wijzen hierbij naar een uitzondering in het Bouwbesluit. Deze staat het bouwers van distributiecentra toe om grotere brandcompartimenten te realiseren dan de standaardgrootte van maximaal 2.500 m2. Zij moeten aantonen dat mensen in een groter compartiment even snel kunnen vluchten en dat de brand net zo goed beheersbaar is. Maatregelen die dit bereiken zijn het plaatsen van sprinklers of blusgasinstallaties.

Het Verbond van Verzekeraars plaatst vraagtekens bij deze ‘gelijkwaardige veiligheid’. ‘Bij een brand is een groter compartiment misschien wel net zo veilig als een standaardcompartiment. Maar het risico op gevolgschade neemt niet in gelijke mate af. Door een roetschade kan de hele boedel alsnog verloren gaan’, legt Marko van Leeuwen van het Verbond uit. Verzekeraars worden daarom steeds terughoudender om brandschade van mega-distributiecentra te verzekeren. ‘Als de trend van schaalvergroting doorzet zullen verzekeraars aanvullende maatregelen eisen om het risico op gevolgschade te beperken, zoals bijvoorbeeld een gecertificeerde sprinklerinstallatie’. Het verbond verwacht dat de wal uiteindelijk het schip zal keren. ‘Je komt op een punt dat een ondernemer niet meer bereid is dat prijskaartje te betalen.’

Bron: actueel.xella.nl