Nationale Klimaat Week | Vogels
CON
TACT

Om nog meer mensen en organisaties te inspireren zich in te zetten voor een beter klimaat is van 28 oktober t/m 5 november de Nationale Klimaat Week georganiseerd.

Ook wij blijven ons hierin ontwikkelen en voor in zetten. Daarom lichten we het belang van een energielabel en energieverbeteringen graag nog een keer toe.

Energielabel

Het energielabel is verplicht bij verkoop en verhuur van utiliteitspanden. Wanneer er geen label is kun je een boete opgelegd krijgen. De boetes zijn per 1 november 2021 opgehoogd. Een particulier kan een boete krijgen van € 435 en voor een bedrijf is de boete € 870.Daarnaast wordt vanaf 1 januari 2023 het Energielabel C voor kantoorpanden verplicht!

Op de site van het RVO staat het volgende “ Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een primair fossiel energiegebruik van maximaal 225 kWh per m2 per jaar. Voldoet het gebouw dan niet aan de eisen, dan mag u het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit 2012. “

Een hoop nieuwe regels, waar wij u graag van ontzorgen. Wij hebben deze expertise in het “Huis van de Bouw”

De tijd vliegt!

Dit betekent (uitzonderingen daargelaten) dat u nog iets meer dan één jaar heeft om het energielabel voor uw kantoorpand aan te vragen EN de eventuele verbeteringen toe te passen om tot label C te komen. Dit klinkt als ruim tijd, maar het blijkt toch wel kort dag te zijn, zeker als er nog substantiële aanpassingen van uw pand nodig blijken.

Tijd voor actie dus!

Onze samenwerkingspartner voor deze projecten is Huis van de Bouw lid AVEB Adviesbureau voor Energiebesparingen. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden. Stuur een mail naar info@vogels.nu of bel met 013-8700076.

Terug naar verhalen