Positieve effecten van een groenplan in industriegebied | Vogels
CON
TACT

Industrieterreinen staan over het algemeen niet bekend als plekken met een groene uitstraling. We zien hier de laatste tijd echter beweging om dit te veranderen. Een mooi voorbeeld hiervan is het project voor KLG aan de Meer te Duizel.

Voor onze opdrachtgever is er ten behoeve van de nieuwbouw door Green Curve Landschap Architecten een inrichtingsplan gemaakt.

Een inrichtingsplan heeft diverse positieve effecten. We nemen jullie graag mee in de punten die op het terrein van KLG zullen worden toegepast en welke positieve effecten ze hebben op de omgeving.

Inpassing in het landschap

Voor KLG is een inrichtingsplan gemaakt ten behoeve van de landschappelijke inpassing van de nieuwbouw in de omgeving.

Aan een zijde van het plangebied is een groene wandelzone met wadi aanwezig. Deze wordt vergroot zodat het terrein en de nieuwbouw meer op zal gaan in het landschap en een groene plantrijke aanblik zal hebben.

Ontwerp door Green Curve

Biodiversiteit en beheersing grondwaterpeil

Door uitbreiding van de groenstrook krijgt de biodiversiteit meer ruimte om zich te ontwikkelen.

Biotopen zullen gecreëerd worden door onder andere het creëren van een heuvel met een steile wand van leemhoudend zand geschikt voor het nestelen van de oeverzwaluw.

Door het aanplanten van onder ander soorten als braam en Wilderoos zal o.a. de woel- en veldmuis en wezels aangetrokken worden. En door het aanleggen van zandheuvels en kuilen en het aanbrengen van stroken van boomstammen zal de leef omgeving van de bij uitgebreid gaan worden.

De bestaande wadi wordt tevens vergroot en zal gebruikt gaan worden voor de infiltratie van het hemelwater van de gehele nieuwbouw, wat de grondwaterstand ten goede zal komen. Dit is noodzakelijk gezien de steeds extremer wordende weersomstandigheden van drogere zomers en nattere winters.

Recreatie

Het groengebied zal worden opengesteld voor recreanten en wandelaars waardoor de omgeving direct kan genieten van dit stukje natuur.

Educatie

In samenwerking met plaatselijke scholen kan het terrein gebruikt worden voor educatieve doeleinden.

Bestrijding invasieve exoten

Bij het herinrichten kunnen invasieve exoten worden bestreden zodat er meer ruimte komt voor inheemse soorten.

Op het terrein van KLG werd geconstateerd dat de bestaande wadi overwoekerd is door Watercrassula.

Vanwege het invasieve karakter van de Watercrassula met negatieve gevolgen van de inheemse biodiversiteit alsmede zijn extreme wijze van vermeerderen is het noodzakelijk de Watercrassula te bestrijden.

Door de creatieve oplossingen van Greencurve landschap architecten zal naast het vergroten van de biodiversiteit ook de recreatie waarde vergroot worden van de omgeving. Zo zie je dat een stuk goed ontworpen groen van zoveel waarde is voor mens en dier in de omgeving.

Planning

De uitvoering van deze uitbreiding zal eind dit jaar plaats gaan vinden.

Terug naar verhalen