Van verscholen werkplaats naar industrieel erfgoed met culturele betekenis | Vogels
CON
TACT

De panden van de Nederlandse Spoorwegen (NS) in Tilburg (1896-2011), die altijd verscholen zaten achter het spoor, het centraal station en een woonwijk waren vroeger in de volksmond bekend onder de bijnaam Verborgen Stad. De hoofdwerkplaats van de NS heeft hier in 2011 haar deuren gesloten, waarbij de panden vrij kwamen voor een nieuwe bestemming.


Gemeente Tilburg heeft besloten om vier gebouwen in het middengebied van de Spoorzone, ook bekend onder de naam De Broedplaats, te renoveren. Het betreft hier gebouw 76, gebouw 79/83, gebouw 81 en gebouw 82/84. In deze gebouwen zitten onder andere Theater de Boemel, TilburgMassage Sooss, restaurant RAW, Ontdekstation013, werkplaats Amarant, lunchzaak smeer ‘m en Club Smederij.

Voor de renovatie is Vogels Bouwmanagement als bouwkundig adviseur en ‘dirigent’ in 2019 ingestapt in het bouwteam om samen met de opdrachtgever en adviseurs het programma op papier te zetten en de route verder uit te stippelen.
De hoofdpijler was het verduurzamen van de bestaande panden met zo min mogelijk afbreuk aan de historische waarde met het oog op toekomstige ontwikkelingen in de omgeving.

Met adviseurs op het gebied van energiebesparing, installaties, circulair bouwen en overige disciplines zijn we gekomen tot een concreet plan voor de toekomst.
Om te kunnen voldoen aan het minimale Energielabel C is er gekeken naar de huidige bouwkundige opbouw en de status van de gebouwen. Samen met de energieadviseur en installatieadviseur hebben we de mogelijkheden onderzocht. Door zonnepanelen te plaatsen, de daken beter te isoleren, geïsoleerde voorzetkozijnen te plaatsen aan de binnenzijde, gevels waar mogelijk te isoleren, tochtportalen te creëren en alle gaten en kieren dicht te zetten hebben we een betere “thermosfles” gecreëerd, die om minder energie vraagt.

Al deze keuzes zijn afgewogen op de circulariteitsambities die we aanvankelijk als team met elkaar hebben vastgesteld en hebben opgenomen in een circulariteitsraamwerk. Hierbij zouden we zoveel mogelijk materialen handhaven, verwijderde materialen opslaan in een gemeentelijk depot voor hergebruik en zoveel mogelijk nieuwe Biobased materialen toe te passen.

Meer over dit onderwerp lees je in het artikel van Cirkelstad, Tilburg gaat ver in circulair.

Om te overleven in goede “thermosfles” is verse lucht benodigd. Ook weer niet teveel, want dat kost energie. Daarom hebben we met het team beslist om wtw-systemen toe te passen. Verse lucht van buitenaf die voorverwarmd wordt ingeblazen d.m.v. een warmtewisselaar, die de warmte haalt uit de retourlucht. De voorverwarmde lucht vraagt minder energie om weer op de gewenste temperatuur te komen en is daarbij ook stuk behaaglijker dan koude, niet voorverwarmde lucht. Hoeveel verse lucht dat er binnen mag komen wordt bepaald door een CO2 regeling in het systeem. Kortom, een energiezuinig systeem dat het mogelijk maakt om in een “thermosfles” te verblijven.

De energie verbeteringen hebben ervoor gezorgd dat we minimaal Engergielabel C, tot zelfs B en nog hoger hebben kunnen behalen. Missie geslaagd, waarbij teruggekeken kan worden op een mooi, leerzaam en uitdagend project!

Ben je nieuwsgierig naar het eindresultaat van Gebouw 76 en 79-83, ga gerust eens een kijkje nemen. Binnenkort starten we met het bouwteamtraject van de volgende fase, Gebouw 82 en 84. We houden je op de hoogte van de verdere ontwikkelingen !

Terug naar verhalen