CON
TACT

Nagenoeg iedereen kent ze wel! De saai ogende, grijze, grauwe industrieterreinen. Je vindt ze overal door het land verspreid. In Nederland zijn er ongeveer 3500 bedrijventerreinen met een totale oppervlakte van ca. 100.000 hectare. Van deze oppervlakte is slechts 1% groen of water. Bedrijventerreinen zijn vooral ingericht zodat er veel ruimte is voor gebouwen, parkeerplaatsen en opslag. Economisch gezien is dit heel effectief, qua duurzaamheid en leefbaarheid het tegenovergestelde. Wij vinden dit een gemiste kans!

VOGELS zet zich dan ook in om nieuwe projecten in een industriële omgevingen groener te maken. Dit zien we bijvoorbeeld terug in het actuele project voor KLG. Hiervoor is een inrichtingsplan gemaakt ten behoeve van de landschappelijke inpassing van de nieuwbouw in de omgeving.  (Lees ons artikel over KLG HIER)

Waarom vergroenen?

Bedrijventerreinen zijn erg versteend waardoor water moeilijk weg kan bij hevige buien en deze gebieden tijdens warme periodes flink opwarmen en de warmte vasthouden, ook wel hittestress genoemd. Door groene elementen toe te passen als groene daken, groene gevels, wadi’s etc. kunnen we de genoemde problemen verminderen of zelfs laten verdwijnen.

Daarnaast is het toepassen van meer groen goed voor de biodiversiteit. Biodiversiteit (de verscheidenheid aan dier- en plantsoorten en ecosystemen) en bedrijventerreinen kunnen prima samengaan. Daarnaast geeft het groen een fijnere werkomgeving. De luchtkwaliteit zal erdoor verbeteren, de eerder genoemde hittestress zal afnemen en de uitstraling zal er ook op vooruitgaan wat werknemers maar ook klanten die je bedrijf bezoeken een beter gevoel zal geven.

Kortom: Door vergroening van bedrijventerrein draag je je steentje bij om deze leefbaarder te maken voor mens en natuur en de wereld beter achter te laten voor de toekomstige generaties.

En daarom zeggen we bij VOGELS: Dit is toch het minste wat we kunnen doen!

Gebruikte bronnen voor dit artikel:

https://www.ivn.nl/groene-bedrijventerreinen/voordelen-voor-bedrijventerreinen

https://klimaatadaptatienederland.nl/actueel/actueel/nieuws/2020/vergroen-bedrijventerrein/

https://www.ivn.nl/provincies/zuid-holland/groene-gezonde-bedrijventerreinen/over

Terug naar verhalen