CON
TACT

De Essentie

missie

“Vogels verandert jouw wijze van wonen en werken. Samen met de opdrachtgever creëren wij huisvesting met betekenis.”

visie

“Vogels staat garant voor een optimaal bouwtraject. We koppelen onze gezamenlijke kennis, technieken en processen aan vraagstukken uit de maatschappij. Met lef, creativiteit en ambitie veranderen we jouw (bouw)wereld.”

betekenis

Betekenis is in ons geval een woord dat voor meerdere interpretaties vatbaar is. In onze visie vertalen we het woord betekenis naar de volgende items:

  • Betekenis kan een individueel gevoel zijn (mijn huis is mijn thuis)
  • Betekenis zorgt er voor dat ik met plezier naar mijn werk ga. (duurzame inzet personeel)
  • Betekenis draagt bij aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen zoals vastgesteld in de Sustainable Development Goals. In ons geval gaan we vooral in de geest handelen van Goals 7, 9 en 15.
    We willen graag duurzame gebouwen realiseren, waarbij energieverbeteringen, groene daken alsmede circulair bouwen centraal staan.
United Nations Sustainable Development Goals

Wat we zeggen

VOGELS
bouwen met betekenis

Wij hebben de beste mensen en technologie in huis voor alle bouwvragen. Met lef, creativiteit en ambitie veranderen we onze manier van wonen, werken en leven!
De VOGELS hersenpan.

Wat we doen

We streven altijd naar de optimale balans tussen wonen, werken en leven.

Wonen of werken spreekt voor zich. Qua leven proberen we samen met de op- drachtgever geleidelijk te komen tot maximale waardecreatie ofwel wat Vogels óók betekent. Denk b.v. aan circulair bouwen, verduurzaming van woningen, bedrijfspanden en bedrijfsprocessen. Het einddoel minder verspilling en belasting van natuurlijke grondstoffen en arbeid (=kostenreductie).