De Essentie | Vogels
CON
TACT

De Essentie

Visie

Met lef, creativiteit en ambitie veranderen we de (bouw)wereld.

Missie

Vogels staat garant voor een optimaal bouwtraject. Kwaliteit, kosten en samenwerking zijn randvoorwaarden. We koppelen onze kennis en processen aan vraagstukken uit de maatschappij.

Betekenis

Betekenis geeft aan wat we bedoelen met de manier waarop we handelen of wat we zeggen. Betekenis kan persoonlijk zijn omdat we daarmee uitdrukken hoe we ons voelen. Betekenis zorgt er ook voor dat ik met plezier woon en naar mijn werk ga omdat ik meewerk aan oplossingen voor de grote vraagstukken. Mijn werk krijgt ook betekenis omdat het een plek is waar ik me gewaardeerd voel en de kans krijg mezelf te ontwikkelen.

Bij Vogels geven we betekenis aan bouwen door duurzame gebouwen te realiseren waarbij we zaken als bijvoorbeeld energieverbetering, ontwerpen in het groen en circulair bouwen centraal stellen. We helpen daarmee onze klanten met energiezuinige huisvesting die een zo’n klein mogelijke impact heeft op de grondstoffenvoorraad en natuurlijke bronnen als zon en wind optimaal gebruikt. Door onze manier van bouwen met betekenis dragen we bij aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen zoals vastgesteld in de Sustainable Development Goals waarbij we focussen op de Goals 7, 9 en 15.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS OF DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELEN. ZEVENTIEN DOELEN OM VAN DE WERELD IN 2030 EEN BETERE PLEK TE MAKEN. DE SDG’S ZIJN AFGESPROKEN DOOR DE LANDEN DIE ZIJN AANGESLOTEN BIJ DE VERENIGDE NATIES (VN), WAARONDER NEDERLAND.

Doel 7 - Betaalbare en duurzame energie
De ontwikkeling en het gebruik van technologieën voor energiebesparing en hernieuwbare energiebronnen.

Doel 9 – Industrie, innovatie en infrastructuur
Met dit doel streven we ernaar de mobiliteit en infrastructuur te verbeteren, en de nadelen ervan te verminderen.

Doel 15 – Leven op het land
Dit doel richt zich op bescherming, herstel en duurzaam beheer van het leven op het land in al zijn vormen.

Wat we zeggen

VOGELS
bouwen met betekenis

Wij hebben de beste mensen en technologie in huis voor alle bouwvragen. Met lef, creativiteit en ambitie veranderen we onze manier van wonen, werken en leven!

Wat we doen

We streven altijd naar de optimale balans tussen wonen, werken en leven.

Wonen of werken spreekt voor zich. Qua leven proberen we samen met de op- drachtgever geleidelijk te komen tot maximale waardecreatie ofwel wat Vogels óók betekent. Denk b.v. aan circulair bouwen, verduurzaming van woningen, bedrijfspanden en bedrijfsprocessen. Het einddoel minder verspilling en belasting van natuurlijke grondstoffen en arbeid (=kostenreductie).