De Essentie | Vogels
CON
TACT

De Essentie

VISIE

Met lef, creativiteit en ambitie veranderen we de (bouw)wereld.

Missie

Vogels staat garant voor een optimaal bouwtraject. Kwaliteit, kosten en samenwerking zijn randvoorwaarden. We koppelen onze kennis en processen aan vraagstukken uit de maatschappij.

KERNWAARDEN

Familiair: hechte banden tussen collega's en klanten

Samen: samenwerking en synergie tussen alle betrokken partijen

Vreemde vogels: unieke en diverse perspectieven en ideeën

Toekomstgericht: innovatief en gericht op duurzaamheid en vooruitgang

Ontwikkeling: persoonlijke en professionele groei en ontwikkeling

Veranderend: flexibiliteit en aanpassingsvermogen aan veranderende omstandigheden.

Betekenis

Bij Vogels Bouwmanagement geloven we dat bouwen betekenis geeft aan ons leven. Het is meer dan alleen stenen stapelen, het is een kans om een positieve impact te maken op de wereld. We bouwen met een duurzame visie, waarbij we energieverbetering, ontwerpen in het groen en circulair bouwen centraal stellen.

Ons team bestaat uit jonge en flexibele professionals, elk met hun eigen specialisme. We bundelen onze krachten om samen te werken aan de toekomst van duurzaam bouwen. We zijn gedreven door de wens om bij te dragen aan de Sustainable Development Goals, met een focus op doel 6 (schoon water en sanitair), (7 (betaalbare en duurzame energie), 9 (innovatie en infrastructuur) en 15 (leven op het land).

Voor ons heeft betekenis in ons werk ook te maken met waardering en persoonlijke ontwikkeling. We streven ernaar dat ons team zich gewaardeerd voelt en de kans krijgt om zichzelf te ontwikkelen. Zo geven we niet alleen betekenis aan de gebouwen die we creëren, maar ook aan de mensen die eraan werken.

Met onze duurzame visie, creatieve aanpak en gepassioneerd team, geven we betekenis aan elk project dat we realiseren. We zijn trots om ons te onderscheiden door ons streven naar een duurzame toekomst en ons gezamenlijke doel om de wereld een betere plek te maken door middel van bouwen.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS OF DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELEN. ZEVENTIEN DOELEN OM VAN DE WERELD IN 2030 EEN BETERE PLEK TE MAKEN. DE SDG’S ZIJN AFGESPROKEN DOOR DE LANDEN DIE ZIJN AANGESLOTEN BIJ DE VERENIGDE NATIES (VN), WAARONDER NEDERLAND.

Bij Vogels Bouwmanagement zijn we vastbesloten om een positieve impact te hebben en bij te dragen aan de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties. We geloven in de kracht van samenwerking en duurzaamheid om een betere toekomst voor iedereen te creëren. Hieronder lichten we onze betrokkenheid bij enkele specifieke SDG's toe:

Goal 6: Schoon water en sanitair

Toegang tot schoon water en sanitair is een fundamenteel recht en een essentiële basis voor gezondheid en welzijn. Bij Vogels zetten we ons in om de toegang tot schoon water te verbeteren door uitsluitend schoon water te gebruiken voor noodzakelijk gebruik.

Goal 7: Betaalbare en schone energie

Duurzame energie is de sleutel tot het verminderen van klimaatverandering en het bouwen van veerkrachtige gemeenschappen. Bij Vogels streven we naar betaalbare en schone energie door de doelstelling om het verbruik van fossiele brandstoffen terug te brengen, actief zonne-energie op te wekken en op te slaan, en nieuwe elektrische warmtebronnen toe te passen.

Goal 9: Industrie, innovatie en infrastructuur

Een sterke infrastructuur en innovatieve industrieën zijn cruciaal voor economische groei en duurzame ontwikkeling. Bij Vogels dragen we bij aan het verbeteren van mobiliteit en infrastructuur in lijn met goal 9, door actief mee te denken met verschillende innovaties, zoals de aanleg van containerterminals en andere initiatieven.

Goal 15: Leven op het land

Bescherming en herstel van ecosystemen en biodiversiteit zijn essentieel voor het welzijn van de planeet en toekomstige generaties. Bij Vogels zetten we ons in voor het beschermen, herstellen en duurzaam beheren van ecosystemen en biodiversiteit, waarbij we rekening houden met onze woon- en leefomgeving door het toepassen van groene gevels, groene daken, het plaatsen van vogelkasten, het gebruik van vleermuisvriendelijke verlichting en het voorstellen van natuur inclusieve ontwerpen aan onze opdrachtgevers als een essentiële stap!

Bij Vogels Bouwmanagement geloven we dat we door samen te werken aan deze SDG's een positieve impact kunnen hebben en een duurzamere toekomst kunnen opbouwen.